Titujt e Faqeve dhe SEO
Titujt e Faqeve dhe SEO

Titujt e faqeve jane pjese e rendesishme e optimizimit per motoret e kerkimit- SEO.

Titujt jane pershkrim i shkurter rreth blogut apo faqes sone te internetit.


Keto jane faktoret e pare te cilet motoret e kerkimit dhe vizitoret e faqes i shohin. Prandaj, eshte shume e rendesishme qe te i beni keta faktore me efektive.

Etiketa e titullit i tregon qe te dy paleve, perdoruesve te faqes tone dhe motoreve te kerkimit, se ne qfare kategorie ben pjese faqja perkatese.

Lexoni gjthashtu- SEO: Cka eshte dhe cka sherben


Etiketa <title> duhet te vendoset ne pjesen <head> te dokumentit HTML.
Ideale eshte qe ju te krijoni per cdo faqe te blogut tuaj nga nje titull unik.

Permbajtja e titullit zakonisht do te paraqitet ne linjen apo rreshtin e pare te rezultatateve ne motoret e kerkimit.

Titulli i faqes tuaj kryesore (Homepage) mundet ta permbaje emrin e faqes tuaj te internetit (websajtit) dhe gjithashtu mund te permbaje informacione tjera te rendesishme, p.sh:
<title>SEO Shqip-Keshilla,Tutoriale</title>
ku: SEO Shqip- eshte titulli i blogut, ndersa Keshilla,Tutoriale- jane ato informacionet e rendesishme te cilat futen ne titullin e blogut.

Titulli i faqes suaj perdoret sikur sugjerim ne rezultatet e motoreve te kerkimit. Pershkruani biznesin tuaj ne menyre sa me koncize dhe informative ne titullin e faqes tuaj.

Ne menyre sa me te sakte pershkruani permbajtjen e faqes- futini fjalet kyçe me te rendesishme dhe relevante ne titull dhe mundohuni qe te mos i perseritni keto fjale brenda titullit, por te permenden vetem nje here.

Sigurohuni qe Titulli i juaj eshte eksplicit dhe permban fjalet kyçe me te rendesishme

Krijoni Tituj unik per cdo faqe.

Perdorni tituj te shkurt por pershkrues.

Vendoseni ne fillim te titullit: Fjalen Kyçe me te cilen fokusoheni te rangoheni dhe garoni ne motoret e kekimit.

Titulli do te paraqitet ne motoret e kerkimit ne formen e linkut direkt per ne faqen tuaj te internetit.

Ne menyre ideale , titulli duhet te permbaje prej 10 deri ne 70 shkronja duke perfshire edhe hapesirat ndermjet shkronjave (poashtu edhe simbolet e ndryshme) dhe ne maksimum 12 fjale. Pra, titulli duhet te permbaje 1-12 fjale dhe te perbehet prej 10-70 shkronjave.

Statistikat tregojne se titujt me te kerkueshem dhe me te klikueshem ne motoret e kerkimit jane titujt qe permbajne fjalet si: si me? apo çysh me, dhe ato qe listojne gjerat ne numra, p.sh:
  Si me emeru titullin e faqes se internetit ?!
  10 keshilla si ti emeroni faqet tuaja te blogut
Pasi qe titulli eshte faktori i pare ne te cilin shumica e motoreve te kerkimit shikojne dhe e verejne, eshte e keshillueshme qe te tregoni kujdes te madh derisa i krijoni titujt.

Kreditimi i fotos: How to Search Engine Optimization permes photopin (license)